O mnie

JOANNA FIKS

 • od 2006 roku jestem psychoterapeutą w Specjalistycznej Poradni "Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP", prowadząc dla młodzieży terapię indywidualną, par i rodzin

 • ukończyłam 4-letnie Studium Terapii Rodzin prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA

 • skończyłam 2-letni staż psychologiczny w Specjalitycznej Poradni Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii

 • ukończyłam roczne szkolenie z pomocy psychologicznej dla DDA w Stowarzyszeniu OD DO

 • odbyłam roczne Studium Pracy z Ciałem w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt

 • mam także wiele doświadczeń jako trener w prowadzeniu warsztatów oraz jako psychoterapeuta w pracy w organizacjach pozarządowych

 • z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej wydział psychopedagogiki kreatywności

 • pracowałam jako wykładowca SWPS

 • pracowałam również jako pedagog w szkole

 • jestem pod stałą superwizją certyfikowanych przez PTP superwizorów

 • jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • prywatnie jestem mamą, dzięki czemu mogę doświadczać każdego dnia jak ważna jest bliska relacja z drugim człowiekiem