Oferta

Spotkania odbywają się on-line:

 • konsultacje

 • coaching

 • terapię indywidualną

 • terapię par/małżeństw

 • konsultacje dla rodziców

 • pomoc psychologiczną w kryzysie

 • mediacje

Moja oferta jest dla osób:

 • które chcą lepiej poznać siebie i swoje możliwości

 • szukają rozwiązań w życiowych zmianach

 • które szukają swojej siły napędowej w życiu

 • które chcą poznać motywy swojego działania

 • z problemami emocjonalnymi

 • z problemami adaptacyjnymi

 • z problemami w relacjach ze znajomymi

 • z problemami rodzinnymi

 • przeżywających silny stres

 • znajdujących się w kryzysie

 • będących w konflikcie z partnerem

 • doświadczających stanów depresyjnych

 • przeżywających silny lęk

 • potrzebujących wsparcia

 • dla osób LGBTQ

 • dla osób z syndromem DDA