Start

Psychoterapia w języku greckim oznacza:

ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć, jest formą wsparcia osoby potrzebującej pomocy. Głównym celem jest wzmocnienie osobowości i znalezienie mocnych stron, które pozwolą rozwiązać problem.

Dla mnie psychoterapia oznacza poszukiwanie harmonii, równowagi miedzy duszą, ciałem i umysłem, jest dążeniem do akceptacji świata wewnętrznego i zewnętrznego.

Osiągniecie równowagi pozwala realizować swoje pragnienia i potrzeby, daje mozliwości satysfakcjonującego rozwoju i życia w zgodzie ze sobą i otoczeniem.

Akceptacja teraźniejszości daje mozliwość odznalezienia się w kazdej sytuacji.
Poszukiwanie pozytwnych stron i emocji jest kluczem do znalezienia szczęścia w tym, co dostajemy od życia.

Bycie sobą prawdziwym i naturalnym jest celem, wyzwaniem, drogą rozwoju.Praca nad sobą w celu polepszenia jakości swojego życia, poszukiwania zdrowego stylu życia, abyśmy czuli radość z tego kim jesteśmy i co robimy.

Jest to wspólne twórcze poszukiwanie rozwiązań, aby być tu i teraz, aby uważniej słuchac siebie, odwazniej wyrazac swoje uczucia,doknywać wybory z pwenością siebie. Umieć czerpać radość ze wszystkiego co przynosi nam los.

"Zaufaj sobie a będziesz wiedzieć jak żyć"

                                                            W.Goethe